Výsledky Strelecký viacboj

18.05.2017 08:38

Strelecký viacboj

Výsledky 1. KvP Strelecký viacboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: VTSÚ Záhorie
výsledky 2. KvP Strelecký viacboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: VTSÚ Záhorie
výsledky 3. KvP Strelecký viacboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: Turany
výsledky 4. KvP Strelecký viacboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: Turany