Nová akcia

30.03.2013 18:28

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.